Så fungerar PPM-systemet

Så fungerar PPM-systemet

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv har möjlighet att förvalta. Vissa anser att det här är för tidskrävande, eller för svårt, och låter istället fondbolag med inriktning PPM (likt Advisor t.ex.) förvalta premiepensionen åt dem.

Premiepensionen är grundad på din inkomst och baserar på de pensionsrätter du har PPM-systemet. Är man född 1938, eller tidigare, tjänar man in till sin premiepension. På det stora hela kan premiepensionen vara en viktig del av pensionen, även om den till synes är en ganska liten del procentuellt sett.

Genom att man kan förvalta dessa pengar på egen hand kan man påverka hur mycket de ska växa. Till dess att Skatteverket har fastställt din pensionsgrundande inkomst under ett särskilt år, förvaltar Pensionsmyndigheten dina pengar i en förvaltning med låg risk. Räntan läggs sedan till dina nya PPM-pengar och sätts in på ditt PPM-konto i slutet av året efter att de tjänades in.

Pengarna sätts in i fonder enligt den senaste bestämda fördelningen. Om du inte har valt några fonder, placeras pengarna i AP7 Såfa.

Fondbolag kan få pengarna att växa

Privata bolag, likt Advisor exempelvis, kan visa upp en starkare tillväxt av PPM-pengarna än genomsnittet. Enligt siffror på deras hemsida kan man läsa om hur det genomsnittliga PPM-kontot har vuxit med ungefär 105 procent mellan åren 2000 – 2016. Under samma period har PPM-konton hos Advisor växt med nästan det tredubbla.

Enligt statistiken på sidan visar de även att Premiesparfonden, eller AP7 Såfa, också har haft en starkare tillväxt än genomsnittet med en ökning på ca 158 procent. Det är alltså lika med mer än 50 procentenheter över det genomsnittliga PPM-kontot. Samtidigt är det en blygsam tillväxt jämfört med de resultat som Advisor kan visa upp.

Att privata fondbolag kan få pengarna att växa mer, kan möjliggöras av flera anledningar. Till exempel kan privata fondbolag anse att det är värt att ta högre risker med PPM-pengarna, då dessa är en förhållandevis liten del av hela pensionen. När det gäller just Advisor PPM, arbetar de med både egna och utomstående fonder. Det här kan göra förvaltandet mer flexibelt, där snabba aktioner kan göras på de egna fonderna, samtidigt som ett mer långsiktigt arbete kan göras med utomstående fonder.