Kan man installera ett larm i en lägenhet?

Kan man installera ett larm i en lägenhet?

Många lägenhetsinnehavare frågar sig huruvida man kan installera ett lägenhetslarm för att hålla inbrottstjuvar borta. Faktum är att man kan göra detta! Du inte bara kan, utan bör införskaffa ett larm till din lägenhet.

Om du hyr din lägenhet löper du 85 procent högre risk att drabbas för inbrott än en bostadsrättsägare eller villaägare. Även om det kan verka säkrare att bo nära andra hyresgäster, finns det även risker med detta – bland annat att det sällan är misstänkt att personer rör sig utanför din lägenhet. Därför är det viktigt att du installerar ett lägenhetslarm.

Skillnader mellan hyrda lägenheter och bostadsrätter

Du som hyr en lägenhet oroar dig sannolikt över installationsprocessen, till exempel dragning av kablar genom lägenheten och borrhål. Dessa farhågor gäller dock endast traditionella, trådade larmsystem och inte de moderna trådlösa lägenhetslarm som idag finns att köpa.

Dagens säkerhetssystem är ofta helt trådlösa, vilket innebär att du inte behöver dra några kablar i din lägenhet, borra hål i väggarna eller på annat sätt skada lägenheten. Din hyresvärd har därför ingen som helst anledning att anmärka på ditt val att införskaffa ett larm till bostaden.

Därför bör du skaffa ett lägenhetslarm

Oavsett om du hyr eller äger din lägenhet, finns det sannolikt flera svaga punkter som inbrottstjuvar kan utnyttja. En av dessa är balkonger med skjutdörr. Det finns en anledning till att banker aldrig använder skjutdörrar.

Skjutdörrar låses nämligen aldrig ordentligt. Dörrens låsmekanism förhindrar dörren från att skjutas, men ingenting förhindrar dörren från att enkelt och ljudlöst lossas från botten. Detta kan förhindras med hjälp av sensorer som utlöser ditt lägenhetslarm när skjutdörren öppnas eller avlägsnas.

Ett annat stort problem med lägenheter är att den stora, och ofta mörka, utemiljön gör det enkelt för brottslingar att röra sig där utan att upptäckas. De kan sedan ta god tid på sig att avlägsna fönsterrutorna från fönster. I värsta fall kan den sensor som ska känna av huruvida fönstret är öppet eller stängt undgå att utlösas genom att brottslingen krossar rutan. Du kan dock upptäcka tjuven genom att ha installerat ett rörelselarm. Du behöver därför flera olika typer av sensorer kopplade till ditt lägenhetslarm.